lunes, 2 de enero de 2012

BOAS PRÁCTICAS EN TIC

Observatorio Tecnolóxico da "Escuela 2.0":
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/home


Aula virtual do "Blog de Buenas Prácticas 2.0" do ITE:
http://recursostic.educacion.es/blogs/buenaspracticas20/index.php/2009/05/23/aula-virtual-de-heda

Catálogo de recursos didácticos de la web 2.0:
http://herramientasweb20.educvirtual.org/index.php?title=Portada

Recursos y herramientas educativos de interés

http://www.adelat.org/media/docum/herramientas20/

Experiencias de clase con microblogging (Twitter):


Unha páxina de contidos educativos dixitais de Educarex, clasificados por etapas (EI, EP, ESO, Educación Especial):
http://conteni2.educarex.es/?inicio

Portal do Instituto de Tecnoloxías Educativas (do Ministerio de Educación e Ciencia):
http://www.ite.educacion.es/

Portal Agrega:
http://www.proyectoagrega.es/default/Portada

Wikisaber:
http://www.wikisaber.es/Home.aspx


Mapa conceptual sobre programas básicos para a escola 2.0 (Felipe Zayas):
http://cmapspublic3.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1263904240029_1970399386_13357&partName=htmltext


"Las cazas del tesoro", trucos e utilidades (Observatorio tecnolóxico Escola 2.0):
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/equipamiento-tecnologico/didactica-de-la-tecnologia/563-lourdes-domenech


Integración de wikis e blogs:
http://recursostic.educacion.es/observatorio/apls/wikiseneducacion/web/index.php/Integraci%C3%B3n_de_wikis_y_blogs


No hay comentarios:

Publicar un comentario